พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
leftwing-christian ข่าวสารบ้านเมือง

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมาได้มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งพระราชพิธีมีต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน ประกอบไปด้วย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีออกมหาสมาคม พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครสถลมาร์ค พระราชพิธีสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชพิธีออกสีหบัญชร

       ทั้งนี้เหล่าประชาชนชาวไทยนั้นรู้สึกตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้เห็นและได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพราะพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ยังถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปีที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีขึ้นอีกด้วย

       ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นที่ต่างร่วมแสดงความยินดี ทางต่างประเทศก็ได้มีการร่วมแสดงความยินดีด้วย เช่น นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีนก็ได้มีการส่งสารถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่10 เพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและจีน

ทางสถานทูตอังกฤษก็ได้มีการนำพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10 เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ที่ได้ไปศึกษา ณ โรงเรียนคิงสมีด แคว้นซักเซกส์ ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากเป็นภาพที่แสดงถึงความสุขและความทรงจำในขณะที่พระองค์ทรงพระเยาว์ด้วยนั่นเอง

Leave a Reply

Close Menu